فصل پنجم

وحید هماتاش

فصل پنجم، مجموعه ای مستند درباره ی تجربه مهاجرت، خانواده و کار از زبان مهاجرین است. این مجموعه در تورنتو کانادا و به کارگردانی وحید هماتاش تولید می شود
CONTACT US
Call: +1 (647) 323-4486
Email: info@homaart.ca
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook

© 2021 Homa Art Production by S.D.