وحید شو

وحید هماتاش

وحید شو " یک برنامه گفتگو محور با اجرای وحید هماتاش، برنامه ساز مقیم تورنتو کانادا می باشد. در هر برنامه در مورد سوژه ای خاص با مهمان های برنامه به گفتگو می نشینیم.
CONTACT US
Call: +1 (647) 323-4486
Email: info@homaart.ca
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook

© 2021 Homa Art Production by S.D.